سلام

من فمنیست نیستما!این مطلبو هم واسه خنده گذاشتم!باز فردا نگین تو اینجوری گفتی اونجوری گفتیا!!!به خدا من بی گناهم!نگران

خانمهای باهوش!

خانمی در زمین گلف مشغول بازی بود. ضربه ای به توپ زد که باعث پرتاب توپ
به درون بیشه زار کنار زمین شد. خانم برای پیدا کردن توپ به بیشه زار رفت
که ناگهان با صحنه ای روبرو شد.قورباغه ای در تله ای گرفتار بود.. قورباغه
حرف می زد! رو به خانم گفت؛اگر مرا از بند آزاد کنی، سه آرزویت رابرآورده می کنم.
خانم ذوق زده شد و سریع قورباغه را آزاد کرد.قورباغه به او گفت؛ نذاشتی
شرایط برآورده کردن آرزوها را بگویم. هرآرزویی که برایت برآورده کردم،
۱۰ برابر آنرا برای همسرت برآورده می کنم!
خانم کمی تامل کرد و گفت؛ مشکلی ندارد.
آرزوی اول خود را گفت؛ من می خواهم زیباترین زن دنیا شوم.
قورباغه به او گفت؛ اگر زیباترین شوی شوهرت۱۰ برابر از تو زیباتر می شودو ممکن است چشم زن های دیگر بدنبالش بیافتد وتو او را از دست دهی.
خانم گفت؛ مشکلی ندارد. چون من زیباترینم، کس دیگری در چشم او بجز من نخواهم ماند. پس آرزویش برآورده شد.
بعد گفت که من می خواهم ثروتمند ترین فرد دنیاشوم.. قورباغه به او گفت شوهرت ۱۰ برابر ثروتمند تر می شود و ممکن است
به زندگی تان لطمه بزند.خانم گفت؛ نه هر چه من دارم مال اوست و آن وقت
او هم مال من است. پس ثروتمند شد.آرزوی سومش را که گفت قورباغه جا خورد و بدون
چون و چرایی برآورده کرد.
خانم گفت؛ می خواهم به یک حمله قلبی خفیف دچارشوم!
نکته اخلاقی: خانم ها خیلی باهوش هستند. پس
باهاشون درگیر نشین.

/ 29 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خندان

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

خندان

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

خندان

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

صدراتهرانی

خانم گفت؛ می خواهم به یک حمله قلبی خفیف دچارشوم! کی جرات داره به خانم هایی که از جنس گل و برگ های لطیفن و سرشار از احساسن درگیر بشه هان؟

آرامش

سهم من از دوری تو چیزی جز دلتنگی به اندازه ی دریاها ، نگاهی تاریک همچون شب های بدون مهتاب و لحظه هایی که ثانیه به ثانیه می گذرد نیست پس ای دوست بشنو صدای دلتنگی مرا سلام دوست نازنین

پاكدهي

سلام دوست قديمي فمنيست[نیشخند]

صدراتهرانی

كوشي تو چرا نه به ما سر ميزني نه به روز مي كني يوهو

عشق+عشق=هيج

عالي بوى ممنون